Ett litet företag med stora resurser!

Välkommen till Bygg & Schakt AB

Bygg & Schakt AB har mer än 25 års erfarenhet i branschen. Företaget ägs och drivs av Peter Ljungqvist från Österåker i den sörmländska skogen.

Till en början bedrev vi också byggverksamhet. Men intresset för maskiner och efterfrågan på anläggningsarbeten fick oss att styra över verksamheten till schakt och anläggningsarbeten. Idag har vi överlåtit själva byggandet åt andra. Vi kommer numera oftast in i början och slutet av byggprojekten - beroende på uppdrag - och förbereder respektive avslutar byggets alla markarbeten.

Med oss när vi går in i entreprenaderna, har vi vår stora erfarenhet från byggsektorn och en djupt rotad kunskap om kraven från byggherren.

Vår affärsidé är att erbjuda byggföretag och kommuner komplett markberedning. Vi åtar oss alla typer av markarbeten. För oss finns det inget uppdrag som är för stort eller för litet.

Bygg och Schakt AB omsätter omkring 80-90 miljoner per år och har ett 40-tal anställda som jobbar inom företaget.

Våra kunder finns i främst västra Sörmland. Vi har valt att jobba regionalt och att vara det lilla företaget med stora resurser. Hos oss möter du personlig service och stort engagemang - hela vägen från påbörjad entreprenad till slutbesiktning.

Webbproduktion: Ahltorpmedia